Hài Xuân Hinh : Gái Ngoan Làm Quan Thay Chồng

Danh mục : Hài tết cũ hơn

Lượt xem : 84.191 | Chia sẻ :
Tủ bếp gỗ sồi nga 24h giá rẻ tại Hà Nội , Dịch vụ Suaghemassagetainha.net

Tác phẩm: Gái ngoan làm quan thay chồng

Biểu diễn: NS Xuân Hinh, NS Thanh Thanh Hiền, NS Hồng Vân, NS Minh Nghĩa

Trích trong Xuân Phát Tài 4